HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 74
Inställningar för Remote HP PC
Hardware Diagnostics UEFI
anpassa
46
använda
46
International Association of
Accessibility Professionals
53
Internetsäkerhet, programvara
39
intern mikrofon,
LGHQWLƬHUD
6
K
kamera
använda
18
LGHQWLƬHUD
6
kameralampa, hitta
6
knappar
höger styrplatta
7
ström
9
vänster på styrplattan
7
komponenter
bildskärm
6
höger sida
4
tangentbordsområde
7
undersidan
12
vänster sida
5
komponenter på höger sida
4
komponenter på underkanten
12
komponenter på vänster sida
5
kontroller för trådlöst
knapp
14
operativsystem
14
kritisk batteriladdning
30
kundsupport, tillgänglighet
59
L
lampa för avstängt ljud,
LGHQWLƬHUD
8
lampa för trådlöst
14
lampor
caps lock
8
enhet
5
kamera
6
nätadapter- och batteri-
4
RJ-45-status (nätverk)
4
ström
5
stäng av
8
ljud
HDMI-ljud
20
headset
19
högtalare
18
hörlurar
18
justerar volym
11
ljudinställningar
19
ljudavstängning, åtgärdstangent
11
ljudinställningar, använda
19
ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon), kombinationsuttag,
LGHQWLƬHUD
4
låg batteriladdningsnivå
30
lösenord
Setup Utility (BIOS)
38
Windows
37
M
maskinvara, hitta
3
MEID-nummer
15
Miracast
21
mobilt bredband
aktivera
15
IMEI-nummer
15
MEID-nummer
15
N
nästa spår, åtgärdstangent
11
nätverksuttag,
LGHQWLƬHUD
4
O
operativsystemskontroller
14
P
paustangent
11
Pekplatteknappar
LGHQWLƬHUD
7
pekskärmsgester
HQƬQJHUVGUDJQLQJ
25
platser
minneskortläsare
5
säkerhetskabel
5
plats för säkerhetskabeln,
LGHQWLƬHUD
5
portar
HDMI
4, 20
USB SuperSpeed
4
USB Type-C
5, 22
produktnamn och nummer, dator
12
Program installerat
hitta
3
programvara
Diskdefragmenteraren
33
Diskrensning
33
hitta
3
programvaruuppdateringar,
installera
39
publikt WLAN, anslutning
15
R
reglerande information
föreskrifter, etikett
13
rengöra datorn
34
resa med datorn
13, 35
resurser, tillgänglighet
58
RJ-45-statuslampor (nätverk),
LGHQWLƬHUD
4
RJ-45-uttag (nätverk),
LGHQWLƬHUD
4
S
serienummer, dator
12
serviceetiketter, hitta
12
Setup Utility (BIOS), lösenord
38
skötsel av datorn
34
specialtangenter, använda
10
standarder och lagstiftning,
tillgänglighet
55
startordning, ändra
49
stoppa, åtgärdstangent
11
ström
batteri
29
extern
31
strömhantering
27
strömknapp,
LGHQWLƬHUD
9
strömlampor,
LGHQWLƬHUD
5
strömsparläge
avsluta
27
initiera
27
strömsparläge och viloläge, initiera
27
strömuttag
LGHQWLƬHUD
4
styrplatta
använda
23
styrplattegester
I\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
25
WUHƬQJHUVVYHS
25
WYÀƬQJHUVVYHS
24
WYÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
24
styrplatte- och pekskärmsgester
trycka
23
WYÀƬQJHUV]RRP
24
styrplattezon,
LGHQWLƬHUD
7
stänga av datorn
28
systemet svarar inte
28
Index
61
Sample