HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 72 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 74
Index
A
ansluta till ett nätverk
14
ansluta till ett trådlöst nätverk
14
ansluta till ett WLAN
15
ansluta till LAN
17
antivirusprogram, använda
39
använda lösenord
37
använda styrplattan
23
använda tangentbordet och en mus
(tillval)
26
AT (assistive technology, hjälpmedel)
hitta
54
ändamål
53
Avsnitt 508
tillgänglighetsstandarder
55, 56
avstängning
28
B
batteri
fabriksförseglat
31
hitta information
30
låga batteriladdningsnivåer
30
spara ström
30
urladdning
30
åtgärda låg
batteriladdningsnivå
31
batteriinformation, hitta
30
batteriladdning
30
batteriström
29
bildskärmens ljusstyrka,
åtgärdstangenter
11
bildskärmskomponenter
6
BIOS
fastställa versionen
41
ladda ned en uppdatering
42
starta Setup Utility
41
uppdatera
41
Bluetooth-enhet
14, 16
Bluetooth-etikett
13
bra metoder
1
brandväggsprogramvara
39
C
caps lock-lampa,
LGHQWLƬHUD
8
D
dataöverföring
21
Diskdefragmenteraren,
programvara
33
Diskrensning, programvara
33
driftsmiljö
51
E
elektrostatisk urladdning
52
energiinställningar, använda
29
HQƬQJHUVGUDJQLQJ³
pekskärmsgest
25
enhetslampa,
LGHQWLƬHUD
5
esc-tangent,
LGHQWLƬHUD
10
etiketter
Bluetooth
13
föreskrifter
13
serienummer
12
service
12
trådlöst,
FHUWLƬHULQJ
13
WLAN
13
extern nätström, använda
31
F
fabriksförseglat batteri
31
ƬQJHUDYWU\FN³
registrera
38
Ʈ\JSODQVO¿JH
14
fn-tangent,
LGHQWLƬHUD
10
I\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
på styrplatta
25
föreskrifter
trådlöst,
FHUWLƬHULQJVHWLNHWWHU
13
företags-WLAN, anslutning
15
G
GPS
16
H
HD-enheter, ansluta
20, 21
HDMI-port
ansluta
20
LGHQWLƬHUD
4
headset, ansluta
19
hjälpmedel (AT)
hitta
54
ändamål
53
HP 3D DriveGuard
33
HP Device as a Service (HP DaaS)
40
HP Fast Charge
29
HP Mobilt bredband
aktivera
15
IMEI-nummer
15
MEID-nummer
15
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
använda
44
ladda ned
45
starta
45
HP PC Hardware Diagnostics Windows
använda
43
installera
44
ladda ned
43
HP Recovery Manager
korrigera uppstartsproblem
49
HP-resurser
2
HPs policy för hjälpmedel
53
HP Touchpoint Manager
40
HP-återställningsmedier
återställning
49
högtalare
ansluta
18
LGHQWLƬHUD
9
högtalarens volym,
åtgärdstangenter
11
hörlurar, ansluta
18
I
,GHQWLƬHUD
nätadapter- och
batterilampa
4
Ikonen Energi, använda
29
IMEI-nummer
15
LQHƫHNW
50
initiera strömsparläge och viloläge
27
installera
tillval, säkerhetskabel
40
60
Index
Sample