HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 70 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 74
Användbara resurser och länkar om tillgänglighet
Följande organisationer kan vara bra resurser för information om funktionsnedsättning och åldersrelaterade
begränsningar.
OBS!
Listan är inte fullständig. Dessa organisationer visas endast i informativt syfte. HP tar inget ansvar för
information eller kontakter som du kan hitta på Internet. Förteckningen på den här sidan innebär inget
godkännande av HP.
Organisationer
American Association of People with Disabilities (AAPD)
The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
Hearing Loss Association of America (HLAA)
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
Lighthouse International
National Association of the Deaf
National Federation of the Blind
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Utbildningsinstitutioner
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
University of Wisconsin – Madison, Trace Center
University of Minnesota Computer Accommodations Program
Andra funktionsnedsättningsresurser
ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
Business & Disability network
EnableMart
European Disability Forum
Job Accommodation Network
Microsoft Enable
U.S. Department of Justice – A Guide to disability rights Laws
HP-länkar
Vårt kontaktformulär
HPs guide för komfort och säkerhet
HPs försäljning för
RƫHQWOLJ
sektor
58
Kapitel 14
Tillgänglighet
Sample