HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 68 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 74
Lagstiftning och bestämmelser
Tillgängligheten hos IT och information har blivit allt viktigare inom lagstiftningen. Det här avsnittet
innehåller länkar till information om viktiga direktiv, förordningar och standarder.
USA
Kanada
Europa
Storbritannien
Australien
Hela världen
USA
Avsnitt 508 i Rehabilitation Act anger att verksamheter måste
LGHQWLƬHUD
relevanta standarder för
DQVNDƫDQGH
av IKT, utföra marknadsundersökningar för att fastställa beståndet av tillgängliga produkter och
tjänster samt dokumentera resultaten av sin marknadsundersökning. Följande resurser innehåller hjälp
relaterad till kraven i avsnitt 508:
www.section508.gov
Köp hjälpmedel
U.S. Access Board uppdaterar för närvarande standarderna i avsnitt 508. Detta åtagande kommer att beröra
nya tekniker och övriga områden där standarderna är i behov av ändring. Mer information
ƬQQV
i
uppdateringen av avsnitt 508
.
Avsnittet 255 i lagen Telecommunications Act kräver att telekommunikationsprodukter och -tjänster ska vara
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. FCC-reglerna omfattar all maskinvaru- och
programvarubaserad telefonnätsutrustning samt telekommunikationsutrustning som används i hemmet
eller på jobbet. Sådan utrustning inbegriper telefoner, trådlösa telefoner, faxar, telefonsvarare och
personsökare. FCC-reglerna omfattar även grundläggande och särskilda telekommunikationstjänster,
inklusive vanliga telefonsamtal, samtalskö, snabbuppringning, vidarekoppling, datoriserad upplysning,
samtalsövervakning,
VDPWDOVLGHQWLƬHULQJ³
samtalsspårning och återuppringning, liksom röstbrevlåda och
interaktiva system för röstsvar som tillhandahåller menyer med olika val. Mer information
ƬQQV
i
informationsavsnitt 255 på Federal Communication Commission
.
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
Lagen CVAA uppdaterar den nordamerikanska kommunikationslagen för att öka tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning till modern kommunikation och uppdaterar tillgänglighetslagarna som antogs
under 80- och 90-talet till att inbegripa nya digitala innovationer, bredband och mobil kommunikation.
Bestämmelser genomdrivs av FCC och dokumenteras som 47 CFR del 14 och del 79.
FCC-handboken på CVAA
Andra nordamerikanska direktiv och initiativ
Americans with Disabilities Act (ADA), Telecommunications Act, Rehabilitation Act med mera
Kanada
Lagen Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (lagen om tillgänglighet för invånare i Ontario med
funktionsnedsättning) fastställdes för att utveckla och implementera tillgänglighetsstandarder för att göra
varor, tjänster och inrättningar tillgängliga för invånare i Ontario med funktionsnedsättning samt låta
personer med funktionsnedsättning delta i utvecklingen av sådana tillgänglighetsstandarder. Den första
56
Kapitel 14
Tillgänglighet
Sample