HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 67 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 74
Microsofts tillgänglighetsinformation (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft
2ƫLFHµ
Tillgänglighetsinformation om Googles produkter (Android, Chrome, Google-appar)
Hjälpmedel sorterade efter typ av nedsättning
Hjälpmedel sorterade efter typ av produkt
Hjälpmedelförsäljare med produktbeskrivningar
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standarder och lagstiftning
Standarder
Avsnitt 508 i den amerikanska förordningen Federal Acquisition Regulation (FAR) skapades av organisationen
U.S. Access Board för att skapa diskussion kring åtkomst till informations- och kommunikationsteknik (IKT)
för personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga. Standarderna innehåller tekniska kriterier
som är
VSHFLƬND
för olika sorters tekniker liksom prestandabaserade krav som fokuserar på
funktionsmöjligheter hos de produkter som omfattas.
6SHFLƬND
kriterier omfattar programvaror och
operativsystem, webbaserade informationstjänster och program, datorer, telekommunikationsprodukter,
video och multimedia samt fristående slutna produkter.
Mandat 376 – EN 301 549
Standarden EN 301 549 skapades av EU inom mandat 376 som grundval för ett onlinebaserat verktygskit för
RƫHQWOLJ
upphandling av IKT-produkter. Standarden föreskriver tillgänglighetskraven relaterade till IKT-
produkter och -tjänster tillsammans med en beskrivning av testförfarandena och utvärderingsmetoden för
varje tillgänglighetskrav.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, vägledning för webbutveckling) från W3C:s Web Accessibility
Initiative (WAI, initiativ för tillgänglighet på webben) hjälper webbdesigner och utvecklare att utforma sina
webbplatser på ett sätt som bättre tillgodoser behoven hos personer med funktionsnedsättning eller
åldersrelaterade begränsningar. WCAG främjar tillgänglighet för allt webbinnehåll (text, bilder, ljud och video)
och webbapplikationer. WCAG kan testas noggrant, är lätt att förstå och använda och ger webbutvecklare
ƮH[LELOLWHW
för innovation. WCAG 2.0 har också godkänts som
ISO/IEC 40500:2012.
WCAG berör
VSHFLƬNW
hinder kring åtkomst till webben som drabbar personer med nedsatt visuell, audiell,
fysisk, kognitiv och neurologisk förmåga samt av äldre webbanvändare med tillgänglighetsbehov. WCAG 2.0
tillhandahåller särskilda egenskaper för tillgängligt innehåll:
Förnimbar
(till exempel genom att ta hänsyn till textalternativ till bilder, undertexter för ljud,
anpassningar för presentationer och färgkontraster)
Användbar
(genom att ta hänsyn till tangentbordsåtkomst, färgkontrast, inmatningstid, undvikande av
krampanfall samt navigerbarhet)
Begriplig
(genom att ta hänsyn till läsbarhet, förutsägbarhet och inmatningshjälp)
Robust
(till exempel genom att ta hänsyn till kompatibilitet med hjälpmedel)
Standarder och lagstiftning
55
Sample