HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 66 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 74
och främja sina karriärer och att hjälpa organisationer att integrera tillgänglighet i sina produkter och sin
infrastruktur.
HP är en av grundarna och sökte deltagande från andra organisationer för att förbättra
tillgänglighetssituationen. Detta engagemang främjar företagets tillgänglighetsmål vad gäller design,
tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster som kan användas av personer med
funktionsnedsättning på ett
HƫHNWLYW
sätt.
IAAP kommer att stärka vårt yrke genom global kontakt med individer, studenter och organisationer för att
lära av varandra. Om du vill veta mer kan du besöka
för att delta i
onlineplattformen, prenumerera på nyhetsbrev och läsa om olika former av medlemskap.
Hitta de bästa hjälpmedlen
Alla, inklusive personer med funktionsnedsättning eller åldersrelaterade begränsningar, ska kunna
kommunicera, uttrycka sig själva och koppla upp sig mot världen. HP engagerar sig i öka medvetenheten
kring tillgänglighet inom HP och hos våra kunder och partner. Vare sig det gäller större typsnitt som är lättare
för ögonen att läsa, röststyrning som låter händerna vila eller några andra hjälpmedel som underlättar en
viss situation är det lättare att använda HPs produkter tack vare en mängd olika hjälpmedel. Hur väljer man?
Bedömning av dina behov
Tekniken kan frigöra din potential. Hjälpmedelsteknik röjer undan hinder och gör dig oberoende i hemmet, på
jobbet och i samhället. Hjälpmedelsteknik bidrar till att öka, bibehålla och förbättra funktionerna hos
elektronik och informationsteknologi.
Du kan välja bland många hjälpmedelsprodukter. Din bedömning av hjälpmedel låter dig utvärdera olika
produkter, få svar på dina frågor och underlätta valet av den bästa lösningen för din situation. Du kommer att
upptäcka att yrkespersoner för hjälpmedelsbedömningar kommer från många olika branscher, inklusive de
som är licensierade eller
FHUWLƬHUDGH
inom sjukgymnastik, arbetsterapi, tal-/språkpatologi och andra
yrkesområden. Övriga personer som inte är
FHUWLƬHUDGH
eller licensierade kan också tillhandahålla
information om utvärdering. Du kommer att vilja fråga personen om dennes erfarenhet, expertis och avgifter
för att avgöra om vederbörande lämpar sig för dina behov.
Hjälpmedel för HP-produkter
Följande länkar tillhandahåller information om tillgänglighetsfunktioner och hjälpmedel, såvida relevant, i
olika HP-produkter. Dessa resurser hjälper dig att välja de hjälpmedelsfunktioner och -produkter som lämpar
sig bäst för din situation.
HP Elite x3–Tillgänglighetsalternativ (Windows 10 Mobile)
HP-datorer–Tilllgänglighetsalternativ i Windows 7
HP-datorer–Tilllgänglighetsalternativ i Windows 8
HP-datorer–Tilllgänglighetsalternativ i Windows 10
HP Slate 7-surfplattor–Aktivera tillgänglighetsfunktioner på din HP-surfplatta (Android 4.1/Jelly Bean)
HP SlateBook-datorer–Aktivera tillgänglighetsfunktioner (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
HP Chromebook-datorer–Aktivera tillgänglighetsfunktioner på din HP Chromebook eller Chromebox
(Chrome OS)
HP-shopping–Tillbehör för HP-produkter
Mer hjälp kring tillgänglighetsfunktionerna för din HP-produkt
ƬQQV
Kontakta support
på sidan
59
.
Ytterligare länkar till externa partner och leverantörer som kan tillhandahålla ytterligare hjälp:
54
Kapitel 14
Tillgänglighet
Sample