HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 64 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 74
13
Elektrostatisk urladdning
I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till
exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.
En urladdning av statisk elektricitet från
ƬQJUDU
eller andra elektrostatiska ledare kan skada elektroniska
komponenter.
Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig information går förlorad genom att tänka på
följande:
Om borttagnings- eller installationsanvisningarna anger att du ska koppla ur datorn, ska du först se till
att den är ordentligt jordad.
Förvara komponenter i deras elektrostatsäkra behållare tills du är redo att installera dem.
Undvik att vidröra stift, trådar och kretsar. Hantera elektroniska komponenter så lite som möjligt.
Använd icke-magnetiska verktyg.
Innan du hanterar komponenter ska du ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade
metallytan på komponenten.
Om du tar bort en komponent, ska du placera den i en elektrostatsäker behållare.
52
Kapitel 13
Elektrostatisk urladdning
Sample