HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 62 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 74
12
6SHFLƬNDWLRQHU
,QHƫHNW
I det här avsnittet hittar du information om strömförsörjning, som kan vara till hjälp när du planerar att resa
utomlands med datorn.
Datorn drivs med likström som kan tillföras från en växelströmskälla (elnätet) eller en likströmskälla.
Växelströmskällan måste vara av typen 100–240 V, 50–60 Hz. Även om datorn kan drivas av en fristående
likströmskälla, rekommenderar vi att den endast drivs med en växelströmsadapter eller en likströmskälla
som HP har levererat och godkänt för användning med datorn.
Datorn kan hantera likström inom följande
VSHFLƬNDWLRQHU±
Driftspänning och -ström varierar mellan olika
plattformar. Datorns driftspänning och -ström står på myndighetsetiketten.
,QHƫHNW
Märkvärde
Driftspänning och -ström
5 V DC vid 2 A/12 V DC vid 3 A/15 V DC vid 3 A – 45 W USB-C
5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3 A/12 V DC vid 3,75 A/15 V DC vid 3 A – 45 W USB-C
5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3 A/10 V DC vid 3,75 A/12 V DC vid 3,75 A/15 V DC vid 3 A/20 V DC vid
2,25 A – 45 W USB-C
5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3A/12 V DC vid 5 A/15 V DC vid 4,33 A/20 V DC 3,25 A – 65 W USB-C
5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3A/10 V DC vid 5 A/12 V DC vid 5 A/15 V DC vid 4,33 A/20 V DC vid 3,25 A
– 65 W USB-C
5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3 A/10 V DC vid 5 A/12 V DC vid 5 A/15 V DC vid 5 A/20 V DC vid 4,5 A – 90
W USB-C
19,5 V DC vid 2,31 A – 45 W
19,5 V DC vid 3,33 A – 65 W
19,5 V DC vid 4,62 A – 90 W
19,5 V DC vid 6,15 A – 120 W
19,5 V DC vid 6,9 A – 135 W
19,5 V DC vid 7,70 A – 150 W
19,5 V DC vid 10,3 A – 200 W
19,5 V DC vid 11,8 A – 230 W
19,5 V DC vid 16,92 A – 330 W
Likströmskontakt på externt HP-
nätaggregat (endast vissa
produkter)
OBS!
Denna produkt har utformats för IT-strömsystem i Norge med en fas-till-fas-spänning som inte
överstiger 240 V rms.
50
Kapitel 12
6SHFLƬNDWLRQHU
Sample