HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 61 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 74
OBS!
Om du inte själv kan skapa återställningsmedier kan du beställa återställningsmedier från supporten.
Besök
support
, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.
Återställa
Återställa och uppdatera med Windows-verktyg
Windows erbjuder
ƮHUD
alternativ för att återställa och uppdatera datorn. Mer information
ƬQQV
i
Använda
verktygen i Windows
på sidan
48
.
Återställning med HP-återställningsmedier
HP-återställningsmedier används för att återställa det ursprungliga operativsystemet och programvaran
som installerades på fabriken. På vissa produkter kan dessa skapas på ett startbart
86%²ƮDVKPLQQH
med
hjälp av HP Cloud Recovery Download Tool. Mer information
ƬQQV
i
Använda HP Cloud Recovery Download
Tool för att skapa återställningsmedier (endast vissa produkter)
på sidan
48
.
OBS!
Om du inte själv kan skapa återställningsmedier kan du beställa återställningsmedier från supporten.
Besök
support
, välj ditt land eller din region och följ anvisningarna på skärmen.
För att återställa ditt system:
Sätt i HP-återställningsmediet och starta om datorn.
Ändra datorns startordning
Om datorn inte startar om med HP-återställningsmedierna kan du ändra datorns startordning. Det innebär
den ordning som enheter är listade i BIOS, där datorn letar efter startinformation. Du kan ändra valet till en
optisk enhet eller en
86%²ƮDVKHQKHW³
beroende på var dina HP-återställningsmedier
ƬQQV±
Så här ändrar du startordning:
VIKTIGT:
För plattor med löstagbart tangentbord ansluter du tangentbordet till tangentbordsdockningen
innan du påbörjar dessa moment.
1.
Sätt in HP-återställningsmediet.
2.
Gå till menyn
Startup
(Start) för systemet.
På datorer eller plattor med anslutet tangentbord:
Slå på eller starta om datorn eller plattan, tryck snabbt på
esc
och tryck sedan på
f9
för
startalternativ.
På plattor utan tangentbord:
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som höjer volymen, och välj
sedan
f9
.
– eller –
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som sänker volymen, och välj
sedan
f9
.
3.
Välj den optiska enhet eller den
86%²ƮDVKHQKHW
som du vill starta från, och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
Återställa
49
Sample