HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 59 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 74
3.
Gör dina anpassningar.
4.
Spara inställningarna genom att välja
Huvudmeny
och sedan
Spara ändringar och avsluta
.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Använda inställningar för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (endast vissa produkter)
47
Sample