HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 74
Använda inställningar för Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI (endast vissa produkter)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI är en inbyggd programvarufunktion (BIOS) som hämtar HP PC
Hardware Diagnostics UEFI till datorn. Den kan sedan köra diagnostikverktyget på datorn och kan överföra
resultaten till en
IÑUNRQƬJXUHUDG
server. För mer information om Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
besöker du
go/techcenter/pcdiags
och väljer sedan
Find out more
(Ta reda på mer).
Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
OBS!
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ƬQQV
också som en Softpaq som kan hämtas till en server.
Hämta den senaste versionen av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Följ de här stegen för att hämta den senaste versionen av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Besök
go/techcenter/pcdiags
. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2.
Välj
Ladda ned Remote Diagnostics
och välj sedan
Kör
.
Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller produktnummer
OBS!
För vissa produkter kan det vara nödvändigt att hämta programvaran genom att använda
produktnamnet eller produktnumret.
Följ de här stegen för att hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller
produktnummer:
1.
Besök
support
.
2.
Välj
Get software and drivers
(Hämta programvara och drivrutiner), välj typ av produkt och ange
produktens namn eller nummer i den sökruta som visas. Välj din dator och sedan ditt operativsystem.
3.
I avsnittet
Diagnostics
(Diagnostik) följer du instruktionerna på skärmen och hämtar
Remote UEFI
(Fjärr-UEFI)-versionen av produkten.
Anpassa inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Med hjälp av inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics i Computer Setup (BIOS) kan du göra
följande anpassningar:
Ange ett schema för körning av obevakad diagnostik. Du kan även starta diagnostik omedelbart i
interaktivt läge genom att välja
Kör Remote HP PC Hardware Diagnostics
.
Ange nedladdningsplats för diagnostikverktygen. Den här funktionen ger åtkomst till verktyg från HPs
webbplats eller från en server som har
IÑUNRQƬJXUHUDWV
för användning. Din dator behöver inga vanliga
lokala lagringsenheter (exempelvis en diskenhet eller ett
86%²ƮDVKPLQQHµ
för att köra fjärrdiagnostik.
Ange en plats för lagring av testresultaten. Du kan även ange användarnamn och lösenord för
överföringar.
Visa statusinformation om tidigare körd diagnostik.
Följ de här stegen för att anpassa inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på
f10
för att öppna Computer
Setup.
2.
Välj
Avancerat
och sedan
Inställningar
.
46
Kapitel 10
Använda HP PC Hardware Diagnostics
Sample