HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 55 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 74
10
Använda HP PC Hardware Diagnostics
Använda HP PC Hardware Diagnostics Windows (endast vissa
modeller)
HP PC Hardware Diagnostics Windows är ett Windows-baserat verktyg som gör det möjligt att köra
diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs i
operativsystemet Windows för att diagnostisera hårdvarufel.
Om HP PC Hardware Diagnostics Windows inte är installerat på din dator måste du först hämta och installera
det. För att hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows besöker du
Hämta HP PC Hardware Diagnostics
Windows
på sidan
43
.
När HP PC Hardware Diagnostics Windows är installerat följer du de här stegen för att få åtkomst till det från
HP Help and Support eller HP Support Assistant.
1.
För att öppna HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP Help and Support:
a.
Välj
Start
-knappen och sedan
HP Help and Support
.
b.
Högerklicka på
HP PC Hardware Diagnostics Windows
, välj
Mer
och sedan
Kör som administratör
.
– eller –
För att öppna HP PC Hardware Diagnostics Windows från HP Support Assistant:
a.
Skriv
support
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
b.
Välj
Troubleshooting and
Ƭ[HV
(Felsökning och korrigeringar).
c.
Välj
Diagnostics
(Diagnostik) och välj sedan
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.
2.
När diagnostikverktyget öppnas väljer du den typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan
instruktionerna på skärmen.
OBS!
Om du behöver stoppa ett diagnostiskt test i något skede väljer du
Cancel
(Avbryt).
3.
En
·¸²VLƫULJ
IHOLGHQWLƬHULQJVNRG
genereras när ett fel som kräver byte av maskinvara upptäcks i HP PC
Hardware Diagnostics Windows. Kontakta support för att få hjälp med att korrigera problemet och
uppge
IHOLGHQWLƬHULQJVNRGHQ±
Hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows
Anvisningarna för hämtning av HP PC Hardware Diagnostics Windows är endast tillgängliga på engelska.
Du måste använda en Windows-dator för att hämta det här verktyget eftersom endast
±H[H²ƬOHU
tillhandahålls.
Använda HP PC Hardware Diagnostics Windows (endast vissa modeller)
43
Sample