HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 52 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 74
Så här visar eller ändrar du inställningar:
1.
Välj
Start
-knappen, välj
Inställningar
och välj sedan
Uppdatering och säkerhet
.
2.
Välj
Windows Update
och följ sedan instruktionerna på skärmen.
3.
Om du vill schemalägga en tid för att installera uppdateringar väljer du
Avancerade alternativ
och följer
sedan instruktionerna på skärmen.
Använda HP Device as a Service (endast vissa produkter)
Ett företags tillgångar hanteras och säkras
HƫHNWLYW
med den molnbaserade IT-lösningen HP DaaS. HP DaaS
hjälper till att skydda enheter mot skadlig kod och andra angrepp, övervakar enheternas hälsotillstånd och
kapar den tid man behöver lägga på att lösa problem med enheter och säkerhet. Kunderna kan snabbt hämta
och installera programvaran, som är mycket
NRVWQDGVHƫHNWLY
jämfört med traditionella interna lösningar.
Mer information
ƬQQV
i
.
Skydda det trådlösa nätverket
När du
NRQƬJXUHUDU
ett WLAN eller använder ett
EHƬQWOLJW
WLAN måste du alltid se till att
säkerhetsfunktionerna är aktiverade så att nätverket är skyddat mot obehörig åtkomst. WLAN på
RƫHQWOLJD
platser (hotspots) som kaféer och
Ʈ\JSODWVHU
kanske inte har någon säkerhet alls.
Säkerhetskopiera program och information
Säkerhetskopiera regelbundet dina program och din information, så skyddar du dem mot att gå förlorade
eller skadas permanent vid en virusattack eller ett program- eller maskinvarufel.
Använda en säkerhetskabel som tillval (endast vissa produkter)
En säkerhetskabel (köps separat) är menad att användas i avvärjande syfte, men kan inte alltid förhindra att
datorn blir skadad eller stulen. Om du vill ansluta en säkerhetskabel till datorn följer du tillverkarens
anvisningar.
40
Kapitel 8
Skydda datorn och informationen
Sample