HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 5 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 74
Processorns
NRQƬJXUDWLRQVLQVW¿OOQLQJ
(endast vissa produkter)
VIKTIGT:
Vissa produkter är
NRQƬJXUHUDGH
med en Intel® Pentium® N35xx/N37xx- eller Celeron® N28xx/
N29xx/N30xx/N31xx-processor och ett Windows®-operativsystem.
Om din dator har denna
NRQƬJXUDWLRQ
får du inte ändra
SURFHVVRUNRQƬJXUDWLRQVLQVW¿OOQLQJHQ
i
PVFRQƬJ±H[H
från fyra eller två processorer till
en processor.
Om du gör det går det inte att starta om datorn. Du måste då göra en fabriksåterställning för
att återställa de ursprungliga inställningarna.
v
Sample