HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 49 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 74
8
Skydda datorn och informationen
Datorns säkerhet är mycket viktig för att du ska kunna skydda din informations
NRQƬGHQWLDOLWHW³
integritet och
tillgänglighet. Standardsäkerhetslösningarna i operativsystemet Windows, HP-programmen, det icke
Windows-baserade Setup Utility (BIOS) och annan tredjepartsprogramvara kan hjälpa dig att skydda datorn
mot en mängd olika hot, till exempel virus, maskar och andra typer av skadlig kod.
VIKTIGT:
Vissa säkerhetsfunktioner som beskrivs i det här kapitlet kanske inte är tillgängliga på din dator.
Använda lösenord
Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda informationen i datorn och för att få
säkrare onlinetransaktioner. Flera typer av lösenord kan skapas. När du installerade datorn första gången
uppmanades du att skapa ett användarlösenord för att skydda den. Ytterligare lösenord kan skapas i
Windows eller i HP Setup Utility (BIOS) som är förinstallerat på datorn.
Det kan vara bra att använda samma lösenord för en funktion i Setup Utility (BIOS) som för en
säkerhetsfunktion i Windows.
Beakta följande tips när du skapar och sparar lösenord:
För att vara säker på att inte bli utelåst från datorn bör du notera varje lösenord och förvara det på en
säker plats och inte tillsammans med datorn. Spara inte lösenord i en
ƬO
i datorn.
Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord.
Byt lösenord minst var tredje månad.
Ett bra lösenord är långt och innehåller bokstäver, interpunktion, symboler och
VLƫURU±
Innan du skickar in datorn på service bör du säkerhetskopiera dina
ƬOHU³
radera
NRQƬGHQWLHOOD
ƬOHU
och
sedan ta bort alla lösenordsinställningar.
Gör så här om du vill ha mer information om Windows-lösenord, t.ex. lösenord för skärmsläckaren:
Skriv
support
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
Skapa lösenord i Windows
Lösenord
Funktion
Användarlösenord
Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows.
Administratörslösenord
Skyddar mot åtkomst till datorns innehåll på administratörsnivå.
OBS!
Detta lösenord kan inte användas för åtkomst till
innehållet i Setup Utility (BIOS).
Använda lösenord
37
Sample