HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 74
VIKTIGT:
Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. På
Ʈ\JSODWVHU
ƬQQV
magnetiska fält i
säkerhetsutrustning som du går igenom och i handburna metalldetektorer. Löpande band på
Ʈ\JSODWVHU
och liknande säkerhetsutrustning som kontrollerar kabinbagage använder röntgen istället för
magnetism och skadar inte enheter.
Om du planerar att använda datorn under en
Ʈ\JUHVD
bör du inte göra detta förrän det meddelas att det
är tillåtet. Många
Ʈ\JERODJ
tillåter inte att bärbara datorer används under
Ʈ\JQLQJ±
Om du ska transportera datorn eller en enhet bör du använda lämplig skyddsförpackning med etiketten
”FRAGILE” (Ömtåligt).
I vissa miljöer kan det
ƬQQDV
restriktioner kring användningen av trådlösa enheter. Det kan
ƬQQDV
restriktioner som gäller ombord på
Ʈ\JSODQ³
på sjukhus, i närheten av explosiva ämnen och på riskfyllda
platser. Om du är osäker på vilken policy som gäller för användning av en trådlös enhet bör du be om
tillstånd att använda den innan du startar den.
Gör så här om du reser utomlands:
Kontrollera tullbestämmelser för datorer för de länder och regioner som du ska resa till.
Kontrollera vilka typer av nätkablar och adaptrar du kommer att behöva på de platser där du
tänker använda datorn. Spänning, frekvens och kontakters utformning varierar.
VARNING:
Minska risken för elstötar, brand eller annan skada på utrustningen genom att inte
försöka driva datorn med någon typ av spänningsomvandlare som säljs för annan utrustning.
36
Kapitel 7
Underhåll av datorn
Sample