HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 44 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 74
När du lagrar information på en disk (endast vissa produkter)
När du kör Diskdefragmenteraren på datorer med interna hårddiskar
När du utför säkerhetskopiering eller återställning
När du ansluter datorn till elnätet
LQWU¿ƫDU
följande:
Batteriet börjar laddas.
Bildskärmens ljusstyrka ökas.
Ikonen Energi
ändrar utseende.
När du kopplar från den externa nätströmmen:
Datorn går över till batteridrift.
Skärmens ljusstyrka minskas automatiskt för att batteriladdningen ska räcka längre.
Ikonen Energi
ändrar utseende.
32
Kapitel 6
Strömhantering
Sample