HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 43 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 74
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det
ƬQQV
tillgång till en extern strömkälla
Anslut något av följande till datorn och till extern ström:
Nätadapter
Extra dockningsenhet eller expansionsprodukt
Extra nätadapter som köpts som tillbehör från HP
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte
ƬQQV
tillgång till strömkälla
Spara arbetet och stäng av datorn.
Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget
1.
Anslut nätadaptern till datorn och till ett nätströmsuttag.
2.
Avsluta viloläget genom att trycka på strömknappen.
Fabriksförseglat batteri
Om du vill kontrollera batteriets status eller om batteriet inte längre kan behålla laddningen, kan du köra HP
Batterikontroll i appen HP Support Assistant (endast vissa produkter).
1.
Skriv
support
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj
Troubleshooting and
Ƭ[HV
(Felsökning och åtgärder), välj
ƮLNHQ
Diagnostics
(Diagnostik) och välj
sedan
HP Batterikontroll
. Kontakta support om HP Batterikontroll visar att batteriet bör bytas.
Batteriet (batterierna) i produkten kan inte bytas av användarna på ett enkelt sätt. Om du tar bort eller byter
ut batteriet kan garantins giltighet påverkas. Om batteriet inte längre behåller laddningen ska du kontakta
support.
Drift med nätström
Information om hur du ansluter datorn till extern nätström
ƬQQV
DƫLVFKHQ
Installationsanvisningar
, som
medföljer datorn.
Datorn använder inte batteriström när den är ansluten till nätström med en godkänd nätadapter eller en
extra dockningsenhet eller expansionprodukt.
VARNING:
Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som medföljer
datorn, en reservnätadapter från HP eller en kompatibel nätadapter som köpts från HP.
VARNING:
Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett
Ʈ\JSODQ±
Anslut datorn till elnätet under följande förhållanden:
När du laddar eller kalibrerar ett batteri
När du installerar eller uppdaterar systemprogramvaran
När du uppdaterar system-BIOS
Drift med nätström
31
Sample