HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 42 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 74
Visa batteriladdning
Om du vill visa den återstående batteriladdningen placerar du muspekaren över ikonen
Energi
.
Hitta information om batteriet i HP Support Assistant (endast vissa produkter)
Så här når du batteriinformationen:
1.
Skriv
support
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj
Troubleshooting and
Ƭ[HV
(Felsökning och åtgärder), välj
ƮLNHQ
Diagnostics
(Diagnostik) och välj
sedan
HP Batterikontroll
. Kontakta support om HP Batterikontroll visar att batteriet bör bytas.
I HP Support Assistant hittar du följande verktyg och informationsresurser för batteriet:
HP Batterikontroll
Information om batterityper,
VSHFLƬNDWLRQHU³
livscykler och kapacitet
Spara på batteriet
Så här sparar du på batteriet och ger det maximal livslängd:
Sänk bildskärmens ljusstyrka.
Stäng av trådlösa enheter som du inte använder.
Koppla bort oanvända externa enheter som inte är anslutna till en extern strömkälla, exempelvis en
extern hårddisk ansluten till en USB-port.
Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa mediekort som du inte använder.
Ställ in strömsparläge eller stäng av datorn om du gör en paus i arbetet.
,GHQWLƬHUD
låga batteriladdningsnivåer
Batterilampan uppför sig på följande sätt om en låg eller kritiskt låg laddningsnivå nås för ett batteri som
används som datorns enda tillgängliga strömkälla:
Batterilampan (endast vissa produkter) indikerar en låg eller kritiskt låg batterinivå.
– eller –
Ikonen Energi
visar ett meddelande om att batterinivån är låg eller kritiskt låg.
OBS!
I
Använda ikonen Energi och Energialternativ
på sidan
29
ƬQQV
ytterligare information om ikonen
Energi.
Följande åtgärder utförs när en låg batteriladdning nås:
Om viloläget är inaktiverat och datorn är på eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge en kort
stund och stängs sedan av. Information som inte har sparats går förlorad.
Om viloläge är aktiverat och datorn är på eller i strömsparläge, ställs datorn in i viloläge.
30
Kapitel 6
Strömhantering
Sample