HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 39 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 74
6
Strömhantering
Datorn kan drivas antingen med batteri eller nätström. När datorn drivs med batteri och det inte
ƬQQV
någon
extern strömkälla för att ladda batteriet, är det viktigt att du övervakar och sparar på batteriladdningen.
Vissa energisparinställningar som beskrivs i den här handboken är kanske inte tillgängliga på din dator.
Använda strömsparläge och viloläge
VIKTIGT:
Det
ƬQQV
ƮHUD
kända sårbarheter när datorn är i strömsparläge. För att förhindra att obehöriga
användare får åtkomst till data på din dator, även krypterade data, rekommenderar HP att du alltid initierar
viloläge istället för strömsparläge när du inte har fysisk kontroll över datorn. Denna praxis är särskilt viktig
när du reser med datorn.
VIKTIGT:
Du kan minska risken för informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem
med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera strömsparläget när information läses till eller från en
skiva eller ett externt mediekort.
Windows har två energisparlägen, nämligen strömsparläge och viloläge.
Strömsparläge – Strömsparläget initieras automatiskt efter en period utan aktivitet. Ditt arbete sparas i
minnet så att du snabbt kan återuppta det. Du kan även aktivera strömsparläget manuellt. Mer
information
ƬQQV
i
Initiera och avsluta strömsparläget
på sidan
27
.
Viloläge – Viloläget initieras automatiskt om batteriet når en kritisk nivå eller om datorn har varit i
strömsparläget under en längre tid. I viloläget sparas ditt arbete i en
YLORO¿JHVƬO
och sedan stängs
datorn av. Du kan även initiera viloläget manuellt. Mer information
ƬQQV
i
Initiera och avsluta viloläge
(endast vissa produkter)
på sidan
28
.
Initiera och avsluta strömsparläget
Du kan initiera strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
Välj
Start
-knappen, välj
Energiikonen
och välj sedan
Strömsparläge
.
Fäll ner bildskärmen (endast vissa produkter).
Tryck på snabbtangenten för strömsparläget (endast vissa produkter); t.ex.,
fn+f1
eller
fn+f12
.
Tryck snabbt på strömbrytaren (enbart vissa produkter).
Du kan avsluta strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
Tryck snabbt på strömknappen.
Fäll upp bildskärmen (endast vissa produkter) om datorn är stängd.
Tryck på en knapp på tangentbordet (endast vissa produkter).
Knacka på styrplatta (endast vissa produkter).
När datorn lämnar strömsparläget visas ditt arbete åter på skärmen.
OBS!
Om du har
NRQƬJXUHUDW
att du måste ange ett lösenord för att lämna strömsparläget måste du ange
ditt Windows-lösenord för att ditt arbete ska visas på skärmen igen.
Använda strömsparläge och viloläge
27
Sample