HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 37 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 74
)\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
(endast styrplatta)
Använd
I\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
för att öppna åtgärdscentret.
)\UƬQJHUVWU\FN
på styrplattan för att öppna åtgärdscentret och visa aktuella inställningar och
meddelanden.
7UHƬQJHUVVYHS
(endast styrplatta)
Du använder
WUHƬQJHUVVYHS
för att visa öppna fönster och för att växla mellan öppna fönster och skrivbordet.
Svep med tre
ƬQJUDU
från dig för att visa alla öppna fönster.
Svep med tre
ƬQJUDU
mot dig för att visa skrivbordet.
Svep med tre
ƬQJUDU
åt vänster eller höger för att växla mellan öppna fönster.
(QƬQJHUVGUDJQLQJ
(endast pekskärm)
Använd
HQƬQJHUVGUDJQLQJ
för att panorera eller rulla genom listor och sidor, eller för att
Ʈ\WWD
ett objekt.
Du rullar över skärmen genom att dra ett
ƬQJHU
i önskad riktning.
Om du vill
Ʈ\WWD
ett objekt ska du trycka och hålla kvar
ƬQJUHW
på objektet och dra med
ƬQJUHW
för att
Ʈ\WWD
det.
Använda styrplattan och pekskärmsgester
25
Sample