HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 36 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 74
7YÀƬQJHUV]RRP
Använd
WYÀƬQJHUV]RRP
för att zooma in eller ut i bilder eller text.
Zooma ut genom att placera två
ƬQJUDU
en bit ifrån varandra på pekskärmen och
Ʈ\WWD
sedan ihop
ƬQJUDUQD±
Zooma in genom att placera två
ƬQJUDU
intill varandra på pekskärmen och sedan
Ʈ\WWD
isär dem.
7YÀƬQJHUVVYHS
(endast styrplatta)
Använd
WYÀƬQJHUVVYHS
för att gå uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild.
Placera två
ƬQJUDU
lite isär i styrplattezonen och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
7YÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
(endast styrplatta)
Använd
WYÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
för att öppna menyn för ett objekt på skärmen.
OBS!
Vid
WYÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
utförs samma funktion som när du högerklickar med en mus.
Placera två
ƬQJUDU
på styrplattan och tryck för att öppna alternativmenyn för det valda objektet.
24
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample