HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 35 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 74
5
Navigera på skärmen
Du kan navigera på datorskärmen på följande sätt:
Använda pekgester direkt på datorskärmen
Använd pekgester på styrplattan
Använda tangentbord eller mus (köps separat)
Använda ett tangentbord på skärmen
Använda en styrspak
Använda styrplattan och pekskärmsgester
Med styrplattan kan du navigera på datorskärmen och styra pekaren med hjälp av enkla pekgester.
Styrplattans vänstra och högra knapp används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus.
För att navigera på en pekskärm (enbart vissa produkter) vidrör du skärmen med gester som beskrivs i detta
kapitel.
Du kan också anpassa gester och visa demonstrationer av hur de fungerar. Skriv
kontrollpanel
, i
sökrutan i aktivitetsfältet, välj
Kontrollpanelen
och välj sedan
Maskinvara och ljud
. Under
Enheter och
skrivare
väljer du
Mus
.
OBS!
Om inget annat anges kan pekgester användas på datorns styrplatta eller på en pekskärm (enbart
vissa produkter).
Trycka
Tryck/dubbeltryck för att välja eller öppna ett objekt på skärmen.
Peka på ett objekt på skärmen och tryck sedan med ett
ƬQJHU
på styrplattan för att markera det. Du
öppnar ett objekt genom att dubbeltrycka på det.
Använda styrplattan och pekskärmsgester
23
Sample