HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 33 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 74
Så här återställer du ljudet till datorhögtalarna:
1.
Högerklicka på ikonen
Speakers
(Högtalare) i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och
välj sedan
Playback devices
(Uppspelningsenheter).
2.
Välj
Speakers
(Högtalare) på
ƮLNHQ
Playback
(Uppspelning).
3.
Välj
Set Default
(Ange standard) och sedan
OK
.
,GHQWLƬHUD
och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa
produkter)
Om du vill
LGHQWLƬHUD
och ansluta till en Miracast-kompatibel trådlös skärm utan att stänga den app som du
har öppen för tillfället följer du instruktionerna nedan.
Så här öppnar du Miracast:
Skriv
projicera
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
Project to a second screen
(Visa på en
andra bildskärm). Välj
Connect to a wireless display
(Anslut till en trådlös bildskärm) och följ sedan
instruktionerna på skärmen.
Använda datatransfer
Din dator är en kraftfull underhållningsenhet som gör det möjligt att överföra foton, videor och
ƬOPHU
från
dina USB-enheter för att se dem på datorn.
Du kan förbättra din visningsupplevelse genom att använda en av datorns USB Type-C-portar för att ansluta
en USB-enhet, t.ex. en mobiltelefon, kamera, aktivitetsspårare eller smartwatch och överföra
ƬOHUQD
till
datorn.
VIKTIGT:
Se till att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn med rätt kabel. Följ
enhetstillverkarens instruktioner.
Gå till
support
och följ anvisningarna för att hitta din produkt för information om att
använda din USB Type-C-funktion.
Använda datatransfer
21
Sample