HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 31 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 74
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa hörlurar till datorn.
Ansluta headset
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet
ƬQQV
i
Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter
.
Så här kommer du åt detta dokument:
Välj
Start
-knappen,
HP Hjälp och support
och välj sedan
HP-dokumentation
.
Hörlurar i kombination med en mikrofon kallas headset. Du kan ansluta headset med kabel till
kombinationsuttaget för hörlurar/mikrofon på datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa headset till datorn.
Använda ljudinställningar
Använd ljudinställningarna för att justera systemets volym, ändra systemljud eller hantera ljudenheter.
Så här visar eller ändrar du ljudinställningar:
Skriv
kontrollpanel
i sökrutan i aktivitetsfältet, välj
Kontrollpanelen
, välj
Hardware and Sound
(Maskinvara och ljud) och välj sedan
Ljud
.
Datorn kan ha ett förbättrat ljudsystem från Bang & Olufsen, B&O Play eller någon annan tillverkare. Tack
vare det kan din dator ha avancerade ljudfunktioner som kontrolleras via en kontrollpanel som är
VSHFLƬN
för
ditt ljudsystem.
Du kan visa och styra ljudinställningar med hjälp av ljudkontrollpanelen.
Skriv
kontrollpanel
i sökrutan i aktivitetsfältet, välj
Kontrollpanelen
, välj
Hardware and Sound
(Maskinvara och ljud) och välj sedan ljudkontrollpanelen för ditt system.
Använda video
Datorn är en kraftfull videoenhet som gör det möjligt att se direktuppspelad video från din favoritwebbplats
samt hämta videoklipp och
ƬOPHU
som du kan titta på när datorn inte är ansluten till ett nätverk.
Förbättra visningen genom att ansluta en extern bildskärm, projektor eller TV till en av datorns videoportar.
VIKTIGT:
Se till att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn med rätt kabel. Följ
enhetstillverkarens instruktioner.
Gå till
support
och följ anvisningarna för att hitta din produkt för information om att
använda din USB Type-C-funktion.
Använda video
19
Sample