HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 30 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 74
4
Använda underhållningsfunktionerna
Använd din HP-dator som ett underhållningsnav där du kan umgås via webbkameran, lyssna på och hantera
din musik samt ladda ner och se på
ƬOPHU±
För att göra datorn till ett ännu kraftfullare underhållningscenter
kan du ansluta externa enheter som en bildskärm, projektor eller TV, eller högtalare och hörlurar.
Använda kameran
Datorn har en eller
ƮHUD
kameror som du kan använda vid kontakter med andra personer på jobbet och på
fritiden. Kameror kan vara framåtvända, bakåtvända eller av popuptyp. Ta reda på vilken kamera som
ƬQQV
på din produkt i
Lära känna datorn
på sidan
3
.
De
ƮHVWD
kameror gör att du kan videochatta, spela in video och ta stillbilder. Vissa klarar även HD
´KLJK²
GHƬQLWLRQµ³
appar för spel eller ansiktsigenkänningsprogram som Windows Hello. Se
Skydda datorn och
informationen
på sidan
37
för mer information om hur du använder Windows Hello.
På vissa produkter kan du också förbättra din kamerasekretess genom att stänga av kameran. Kameran är
aktiverad som standard. Om du vill stänga av din kamera så skjuter du reglaget för kamerasekretess mot
ikonen bredvid reglaget. Skjut reglaget bort från ikonen om du vill aktivera kameran igen.
För att använda kameran skriver du
kamera
i Aktivitetsfältets sökruta och väljer sedan
Kamera
i listan med
program.
Använda ljud
Du kan ladda ned och lyssna på musik, strömma ljudinnehåll (även radio) från webben, spela in ljud eller mixa
ljud och video för att skapa multimedia. Du kan också spela upp musikskivor på datorn (på vissa produkter)
eller ansluta en extern optisk enhet för att spela upp CD-skivor. Du kan få en ännu bättre ljudupplevelse
genom att ansluta externa ljudenheter som högtalare eller hörlurar.
Ansluta högtalare
Du kan ansluta trådbundna högtalare till datorn genom att ansluta dem till en USB-port eller
kombinationsuttaget för ljudutgången (hörlursjacket)/ljudingången (mikrofonjacket) på datorn eller på en
dockningsstation.
Anslut trådlösa högtalare till datorn genom att följa anvisningarna från tillverkaren. Information om hur du
ansluter HD-högtalare till datorn
ƬQQV
i
.RQƬJXUHUD
HDMI-ljud
på sidan
20
. Sänk ljudvolymen innan du
ansluter högtalare.
Ansluta hörlurar
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet
ƬQQV
i
Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter
.
Så här kommer du åt detta dokument:
Välj
Start
-knappen,
HP Hjälp och support
och välj sedan
HP-dokumentation
.
Du kan ansluta trådbundna hörlurar till hörlursjacket eller ljudutgången (hörlurar)/ljudingången (mikrofon) på
datorn.
18
Kapitel 4
Använda underhållningsfunktionerna
Sample