HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 28 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 74
1.
Välj ikonen för nätverksstatus i aktivitetsfältet.
2.
Välj
Nätverks- och internetinställningar
.
3.
Under avsnittet
Nätverk och Internet
väljer du
Mobila
och sedan
Avancerade alternativ
.
Vissa mobilnätverksoperatörer kräver att du använder ett SIM-kort. Ett SIM-kort innehåller grundläggande
information om dig, t.ex. en PIN-kod, samt nätverksinformation. En del datorer har ett förinstallerat SIM-kort.
Om SIM-kortet inte redan
ƬQQV
installerat kan det
ƬQQDV
bland dokumenten för HP Mobilt bredband som
medföljde datorn eller så erbjuder mobilnätverksoperatören detta som en separat produkt.
Om du vill veta mer om HP Mobilt bredband och hur du aktiverar ovanstående tjänst hos önskad
mobilnätoperatör, kan du läsa informationen om HP Mobilt bredband som medföljer datorn.
Använda GPS (endast vissa produkter)
Datorn kan vara utrustad med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelliter förser GPS-utrustade
system med positioner, hastigheter och anvisningar.
Om du vill aktivera GPS-funktionen ska du se till att platsinformation är aktiverad under inställningen Plats.
Skriv
plats
i sökrutan i aktivitetsfältet, välj
Sekretessinställningar för platsinformation
och välj
sedan en inställning.
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa produkter)
En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd och ersätter de fysiska
kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter:
Datorer (stationära, notebook-datorer)
Telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner)
Bildbehandlingsenheter (skrivare, kameror)
Ljudenheter (headset, högtalare)
Mus
Externt tangentbord
Ansluta Bluetooth-enheter
Innan du kan använda en Bluetooth-enhet måste du etablera en Bluetooth-anslutning.
1.
Skriv
bluetooth
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
Inställningar för Bluetooth och andra
enheter
.
2.
Välj
Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet
.
3.
Välj enheten från listan och följ sedan anvisningarna på skärmen.
OBS!
Om du måste
YHULƬHUD
enheten visas en kopplingskod. Följ anvisningarna på skärmen för den enhet du
lägger till för att bekräfta att koden stämmer överens med kopplingskoden. Mer information
ƬQQV
i den
dokumentation som medföljde enheten.
OBS!
Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten om den inte visas på listan. Vissa enheter kan ha
ytterligare krav; mer information
ƬQQV
i den dokumentation som medföljde enheten.
16
Kapitel 3
Ansluta till ett nätverk
Sample