HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 25 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 74
Komponent
(1)
HP-produktnamn
(2)
Modellnummer
(3)
Produkt-ID
(4)
Serienummer
(5)
Garantiperiod
Komponent
(1)
HP-produktnamn
(2)
Produkt-ID
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiod
Etikett(er) med föreskrifter – Visar bestämmelse(r) som är relevanta för datorn.
Trådlöst,
FHUWLƬHULQJVHWLNHWW´HUµ
– Visar information om trådlösa enheter och typgodkännanden för
några av de länder där enheterna har godkänts för användning.
Etiketter
13
Sample