HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 74
Undersidan
Komponent
Beskrivning
Ventilationsöppning
Aktiverar ett
OXIWƮÑGH
som kyler av interna komponenter.
OBS!
Datorns
Ʈ¿NW
startar automatiskt för att kyla interna komponenter
och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna
Ʈ¿NWHQ
slås
på och av under vanlig drift.
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn
ƬQQV
information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser
utomlands med datorn. Etiketter kan vara i form av papper eller tryckta på produkten.
VIKTIGT:
De etiketter som beskrivs i detta avsnitt kan sitta på följande ställen: på undersidan av datorn,
inuti batterifacket, under serviceluckan, på baksidan av bildskärmen eller på undersidan av en surfplattas
stöd.
Serviceetikett – Ger viktig information som
LGHQWLƬHUDU
datorn. När du kontaktar support blir du kanske
ombedd att uppge serienumret och eventuellt också produkt- eller modellnumret. Leta upp den här
informationen innan du kontaktar supporten.
Din serviceetikett liknar något av exemplen nedan. Titta på bilden som närmast motsvarar
serviceetiketten på din dator.
12
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample