HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 74
Specialtangenter
Komponent
Beskrivning
(1)
esc
-tangent
Visar systeminformation när den trycks ned i kombination med
fn
-tangenten.
(2)
fn
-tangent
Utför
VSHFLƬND
funktioner när du kombinerar med en annan
tangent.
(3)
Windows-tangent
Öppnar Startmenyn.
OBS!
Om du trycker på Windows-tangenten igen stängs Start-
menyn.
(4)
Åtgärdstangenter
Utför systemfunktioner som används ofta.
OBS!
Åtgärdstangenten
f5
slår på och stänger av
tangentbordets bakgrundsbelysning på vissa produkter.
Åtgärdstangenter
En åtgärdstangent utför den funktion som anges med ikonen på tangenten. Ta reda på vilka tangenter som
ƬQQV
på din produkt i
Specialtangenter
på sidan
10
.
För att använda en åtgärdstangent trycker du på och håller ned den tangenten.
Ikon
Beskrivning
Skyddar sidobetraktningsvinkeln från oönskade blickar. Minska eller öka vid behov ljusstyrkan för välbelysta
eller mörkare miljöer. Tryck på tangenten igen för att stänga av sekretesskärmen.
10
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample