HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 20 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 74
Lampor
Komponent
Beskrivning
(1)
Caps lock-lampa
Tänd: Med caps lock-läget aktiverat skriver alla tangenter
versalt.
(2)
Lampa för avstängt ljud
Tänd: Datorljudet är avstängt.
Släckt: Datorljudet är på.
8
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample