HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 19 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 74
Tangentbordsområde
Styrplatta
Komponent
Beskrivning
(1)
Styrplattezon
Läser av dina
ƬQJHUJHVWHU
för att
Ʈ\WWD
pekaren eller aktivera
objekt på skärmen.
OBS!
Mer information
ƬQQV
i
Använda styrplattan och
pekskärmsgester
på sidan
23
.
(2)
Vänster pekplatteknapp
Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(3)
Höger pekplatteknapp
Fungerar som högerknappen på en extern mus.
Tangentbordsområde
7
Sample