HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 74
Bildskärm
Komponent
Beskrivning
(1)
WLAN-antenner*
Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk
(WLAN).
(2)
Kameralampa
Tänd: Kameran används.
(3)
Kamera
Du kan videochatta, spela in video och ta stillbilder. Se
Använda
kameran
på sidan
18
för att använda kameran. Med vissa kameror
kan du logga in i Windows med hjälp av ansiktsigenkänning istället
för lösenord. Mer information
ƬQQV
i
Använda Windows Hello (endast
vissa produkter)
på sidan
38
.
OBS!
Kamerans funktioner varierar beroende på kamerans
maskinvara och den programvara som är installerad på din produkt.
(4)
Intern mikrofon
Spelar in ljud.
*Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är
fritt från hinder.
Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land
ƬQQV
i landets avsnitt i
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter
.
Så här öppnar du handboken:
Välj
Start
-knappen,
HP Hjälp och Support
och välj sedan
HP-dokumentation
.
6
Kapitel 2
Lära känna datorn
Sample