HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 74
Vänster sida
Komponent
Beskrivning
(1)
Plats för säkerhetskabel
Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.
OBS!
Säkerhetskabeln är avsedd att användas i avvärjande
syfte men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad
eller stulen.
(2)
USB Type-C-port
Ansluter en USB-enhet, som en mobiltelefon, kamera,
aktivitetsspårare eller smartwatch, och överför data.
OBS!
Kablar och/eller adaptrar (köps separat) kan krävas.
(3)
Minneskortläsare
Läser extra minneskort som används för att lagra, hantera, dela
eller få åtkomst till information.
Så här sätter du i ett kort:
1.
Håll kortet med etiketten uppåt och kontakterna vända
mot datorn.
2.
För in kortet i minneskortläsaren och tryck in det tills det
sitter på plats.
Så här tar du ut ett kort:
Tryck in kortet och ta sedan ut det ur minneskortläsaren.
(4)
Hårddisklampa
Blinkar vitt: Hårddisken används.
(5)
Strömlampa
Tänd: Datorn är på.
Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till
skärmen och andra inaktiva komponenter stängs av.
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är ett
energisparläge som använder minsta möjliga ström.
Vänster sida
5
Sample