HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 14 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 74
Fler HP-resurser
Använd den här tabellen för att hitta bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information.
Resurs
Innehållsförteckning
Installationsanvisningar
Översikt över
NRQƬJXUHULQJ
och funktioner i datorn
HP-support
Om du vill ha support från HP kan du besöka
support
och följa anvisningarna för
att hitta din produkt.
Chatta med en HP-tekniker online
Telefonnummer till support
Reservdelsvideor (endast vissa produkter)
Underhålls- och användarhandböcker
Platser med HP-servicecenter
Säkerhet och arbetsmiljö
Så här öppnar du handboken:
Välj
Start
-knappen,
HP Hjälp och support
och sedan
HP-dokumentation
.
– eller –
Gå till
ergo
.
VIKTIGT:
Du måste vara ansluten till internet för att
få åtkomst till den senaste versionen av
användarhandboken.
Lämplig inställning av arbetsplatsen
Riktlinjer för sittställningar vid datorn och datorvanor som ökar din
komfort och minskar risken för skador
Information om elektrisk och mekanisk säkerhet
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter
Så här kommer du åt detta dokument:
Välj
Start
-knappen,
HP Hjälp och support
och sedan
HP-dokumentation
.
Viktiga regulatoriska föreskrifter, exempelvis information om hur
du kasserar batterier på rätt sätt
Begränsad garanti
*
Så här kommer du åt detta dokument:
Välj
Start
-knappen,
HP Hjälp och support
och sedan
HP-dokumentation
.
– eller –
Gå till
go/orderdocuments
.
VIKTIGT:
Du måste vara ansluten till internet för att
få åtkomst till den senaste versionen av
användarhandboken.
6SHFLƬN
garantiinformation för den här datorn
Du hittar information om HPs begränsade garanti tillsammans med produktens användarhandböcker och/eller på den CD eller DVD
som medföljer i kartongen. I vissa länder eller regioner medföljer ett tryckt exemplar av HPs garanti i förpackningen. I länder eller
regioner där garantiinformationen inte tillhandahålls i tryckt format kan du beställa ett tryckt exemplar från
go/
orderdocuments
. Om produkten är köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du skriva till HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener
Road Post
2ƫLFH³
Singapore 912006. Ange produktens namn och ditt namn, telefonnummer och postadress.
2
Kapitel 1
Komma igång
Sample