HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 11 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 74
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
................................................................
55
Lagstiftning och bestämmelser
........................................................................................................
56
USA
..................................................................................................................................
56
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
...............................
56
Kanada
............................................................................................................................
56
Europa
.............................................................................................................................
57
Storbritannien
.................................................................................................................
57
Australien
........................................................................................................................
57
Hela världen
....................................................................................................................
57
Användbara resurser och länkar om tillgänglighet
............................................................................................
58
Organisationer
...................................................................................................................................
58
Utbildningsinstitutioner
....................................................................................................................
58
Andra funktionsnedsättningsresurser
.............................................................................................
58
HP-länkar
...........................................................................................................................................
58
Kontakta support
.................................................................................................................................................
59
Index
.............................................................................................................................................................
60
xi
Sample