HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 74
Installera HP PC Hardware Diagnostics Windows
.............................................................................
44
Använda HP PC Hardware Diagnostics UEFI
........................................................................................................
44
Starta HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..........................................................................................
45
Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI till en
86%²ƮDVKHQKHW
....................................................
45
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
............................
45
Hämta HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller
produktnummer (endast vissa produkter)
.....................................................................
45
Använda inställningar för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (endast vissa produkter)
......................
46
Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
...........................................................................
46
Hämta den senaste versionen av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..............
46
Hämta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnamn eller
produktnummer
..............................................................................................................
46
Anpassa inställningarna för Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.........................................
46
11
Säkerhetskopiera, återställa och återskapa
.................................................................................................
48
Säkerhetskopiera information och skapa återställningsmedier
........................................................................
48
Använda verktygen i Windows
..........................................................................................................
48
Använda HP Cloud Recovery Download Tool för att skapa återställningsmedier (endast vissa
produkter)
..........................................................................................................................................
48
Återställa
.............................................................................................................................................................
49
Återställa och uppdatera med Windows-verktyg
.............................................................................
49
Återställning med HP-återställningsmedier
....................................................................................
49
Ändra datorns startordning
..............................................................................................................
49
12
6SHFLƬNDWLRQHU
..........................................................................................................................................
50
,QHƫHNW
.................................................................................................................................................................
50
Driftsmiljö
............................................................................................................................................................
51
13
Elektrostatisk urladdning
..........................................................................................................................
52
14
Tillgänglighet
............................................................................................................................................
53
Tillgänglighet
.......................................................................................................................................................
53
Hitta de tekniska verktyg du behöver
...............................................................................................
53
Vårt åtagande
....................................................................................................................................
53
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
.......................................................
53
Hitta de bästa hjälpmedlen
...............................................................................................................
54
Bedömning av dina behov
..............................................................................................
54
Hjälpmedel för HP-produkter
.........................................................................................
54
Standarder och lagstiftning
.................................................................................................................................
55
Standarder
.........................................................................................................................................
55
Mandat 376 – EN 301 549
..............................................................................................
55
x
Sample