HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 76
Kulaklık
VHWOHUč
bağlama
....................................................................................................................
19
Ses ayarlarını kullanma
.....................................................................................................................
19
9čGHR
Ñ]HOOčNOHUčQč
kullanma
................................................................................................................................
19
HDMI kablosu kullanarak
YčGHR
aygıtları bağlama (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
...............................
19
HDMI
VHVč
yapılandırma
..................................................................................................
20
0čUDFDVW
uyumlu kablosuz ekranları
NHĻIHGčS
bağlanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
.....................
21
9HUč
aktarımını kullanma
.....................................................................................................................................
21
%čU
USB Type-C kablosu kullanarak aygıtları bağlama (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
..........................
22
5
Ekranda
JH]čQPH
.........................................................................................................................................
23
'RNXQPDWčN
<×]H\³č
ve
GRNXQPDWčN
ekran
KDUHNHWOHUčQč
kullanma
...................................................................
23
Dokunma
...........................................................................................................................................
23
ċNč
parmakla kıstırma yakınlaştırma
.................................................................................................
24
ċNč
parmakla kaydırma (yalnızca
'RNXQPDWčN
Yüzey)
.......................................................................
24
ċNč
parmakla dokunma (yalnızca
'RNXQPDWčN
Yüzey)
......................................................................
25
Dört parmakla dokunma (yalnızca
'RNXQPDWčN
Yüzey)
...................................................................
25
Üç parmakla kaydırma (yalnızca
'RNXQPDWčN
Yüzey)
......................................................................
26
Tek parmakla kaydırma (yalnızca
GRNXQPDWčN
ekran)
.....................................................................
27
İsteğe bağlı
EčU
klavye veya fare kullanarak
........................................................................................................
27
%čU
ekran
NODY\HVč
kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
.....................................................................................
27
6
Gücü yönetme
.............................................................................................................................................
28
Uyku ve Hazırda
%HNOHWPH³\č
kullanma
...............................................................................................................
28
Uyku durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma
...........................................................................
28
Hazırda Bekletme durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
..........
29
%čOJčVD\DUČ
kapatma
.............................................................................................................................................
29
Güç
VčPJHVčQč
ve Güç
6HÂHQHNOHUčQč
kullanma
....................................................................................................
30
3čO
gücü
čOH
çalışma
..............................................................................................................................................
30
HP Hızlı Şarj'ı kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
..........................................................................
30
3čO
şarjını gösterme
...........................................................................................................................
31
HP Support
$VVčVWDQW³WD
SčO
EčOJčOHUčQč
bulma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
........................................
31
3čO
gücünü
WDVDUUXƮX
kullanma
.........................................................................................................
31
Düşük
SčO
G×]H\OHUčQč
EHOčUOHPH
........................................................................................................
31
Düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
.........................................................................................................
32
+DUčFč
güç varken düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
..........................................................
32
+HUKDQJč
EčU
güç kaynağı yokken düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
.................................
32
%čOJčVD\DU
Hazırda Bekletme durumundan çıkamadığında düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
......................................................................................................................
32
)DEUčNDGD
P×K×UOHQPčĻ
SčO
...............................................................................................................
32
+DUčFč
güçle çalışma
.............................................................................................................................................
32
Yččč
Sample