HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 40 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 76
6
Gücü yönetme
%čOJčVD\DUČQČ]
SčO
gücüyle veya
KDUčFč
güç kaynağına bağlanarak
ÂDOČĻDEčOčU²
%čOJčVD\DU
SčO
gücüyle çalışıyorsa ve
SčOč
şarj etmek
čÂčQ
KDUčFč
güç kaynağı kullanılmıyorsa,
SčO
şarjını
č]OHPHN
ve korumak
ÑQHPOčGčU²
Bu bölümde açıklanan güç
\ÑQHWčP
Ñ]HOOčNOHUčQGHQ
bazıları
EčOJčVD\DUČQČ]GD
EXOXQPD\DEčOčU²
Uyku ve Hazırda
%HNOHWPH²\č
kullanma
DİKKAT:
%čOJčVD\DU
Uyku durumundayken
EčUNDÂ
č\č
EčOčQHQ
J×YHQOčN
açığı bulunmaktadır.
<HWNčVč]
EčU
kullanıcının
EčOJčVD\DUČQČ]GDNč
YHUčOHUH
ve hatta
ĻčIUHOHQPčĻ
YHUčOHUH
HUčĻPHVčQč
engellemek
čÂčQ±
HP,
EčOJčVD\DUČQČ]ČQ
Ič]čNVHO
olarak
HOčQč]GH
olmadığı zamanlarda her zaman Uyku
\HUčQH
Hazırda
%HNOHWPH\č
başlatmanızı
ÑQHUčU²
Bu
čĻOHP±
yanınıza
EčOJčVD\DUČQČ]Č
da aldığınız seyahatlerde
Ñ]HOOčNOH
ÑQHPOčGčU²
DİKKAT:
Olası ses ve görüntü bozulmalarını, ses çalma veya
YčGHR
oynatma
čĻOHYOHUčQGHNč
kayıpları ya da
EčOJč
kayıplarını engellemek
čÂčQ
GčVNH
veya
KDUčFč
medya kartına yazma ya da bunlardan okuma yaparken
Uyku durumunu başlatmayın.
:čQGRZV
čNč
adet güç tasarrufu durumuna
VDKčSWčU±
Uyku ve Hazırda Bekletme.
Uyku—Uyku durumu
EčU
süre
čĻOHP
yapılmaması durumunda
RWRPDWčN
olarak başlatılır. Çalışmanız
belleğe
ND\GHGčOčU±
böylece
čĻčQč]H
hızlı
EčU
ĻHNčOGH
JHUč
GÑQHEčOčUVčQč]²
Uyku durumunu el
čOH
de
EDĻODWDEčOčUVčQč]²
Daha fazla
EčOJč
čÂčQ±
bkz.
Uyku durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma,
sayfa
28
.
Hazırda bekletme—Hazırda bekletme durumu,
SčO
NUčWčN
düzeye
HUčĻčUVH
veya
EčOJčVD\DU
uzun
EčU
süre
Uyku durumunda kalmışsa
RWRPDWčN
olarak başlatılır. Hazırda Bekletme durumunda, çalışmalarınız
EčU
hazırda bekletme dosyasına
ND\GHGčOčU
ve
EčOJčVD\DU
kapanır. Hazırda Bekletme durumunu el
čOH
de
EDĻODWDEčOčUVčQč]²
Daha fazla
EčOJč
čÂčQ±
bkz.
Hazırda Bekletme durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde),
sayfa
29
.
Uyku durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma
$ĻDúČGDNčOHUGHQ
EčUčQč
yaparak Uyku durumunu
EDĻODWDEčOčUVčQč]´
Başlat
G×úPHVčQč±
Güç
VčPJHVčQč±
sonra da
Uyku
'yu
VHÂčQ²
Ekranı kapatın (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde).
Uyku kısayol tuşuna basın (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde);
ÑUQHúčQ
fn+f1
ya da
fn+f12
.
Güç
G×úPHVčQH
kısa süre basın (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde).
$ĻDúČGDNčOHUGHQ
EčUčQč
yaparak Uyku durumundan
ÂČNDEčOčUVčQč]´
Güç
G×úPHVčQH
kısa süre basın.
%čOJčVD\DU
kapalıysa, ekranı kaldırın (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde).
.ODY\HGHNč
EčU
tuşa basın (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde).
TouchPad'e dokunun (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde).
%čOJčVD\DU
Uyku durumundan çıkarken, çalışmalarınız bıraktığınız yerden ekrana
JHUč
döner.
NOT:
Uyku durumundan çıkarken
EčU
parola
čVWHQPHVčQč
ayarladıysanız, çalışmalarınız ekrana
JHUč
dönmeden önce
EčU
:čQGRZV
parolası
JčUPHQč]
čVWHQčU²
28
Bölüm 6
Gücü yönetme
Sample