HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 36 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 76
ċNč
parmakla kıstırma yakınlaştırma
ċNč
parmakla kıstırma yakınlaştırma
KDUHNHWčQč
kullanarak
UHVčP
veya
PHWčQOHUč
yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
ċNč
parmağınızı aralıklı olarak
'RNXQPDWčN
Yüzey alanına veya
GRNXQPDWčN
ekrana
\HUOHĻWčUčS±
ardından
EčUEčUčQH
yaklaştırarak uzaklaştırma yapın.
ċNč
parmağınızı
EčUOčNWH
'RNXQPDWčN
Yüzey alanına veya
GRNXQPDWčN
ekrana
\HUOHĻWčUčS±
ardından
EčUEčUčQGHQ
uzaklaştırarak yakınlaştırma yapın.
ċNč
parmakla kaydırma (yalnızca
'RNXQPDWčN
Yüzey)
ċNč
parmakla kaydırma
KDUHNHWčQč±
EčU
sayfayı veya görüntüyü yukarı, aşağı veya yanlara hareket
HWWčUPHN
čÂčQ
kullanın.
ċNč
parmağınızı
KDIčIÂH
aralıklı
ĻHNčOGH
'RNXQPDWčN
Yüzey alanına
\HUOHĻWčUčS
yukarı, aşağı, sola veya sağa
V×U×NOH\čQ²
24
Bölüm 5
Ekranda
JH]čQPH
Sample