HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 28 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 76
EčOJčVD\DUODUGD
önceden takılmış
EčU
SIM kart bulunur. SIM kart önceden takılı
GHúčOVH
EčOJčVD\DUČQČ]OD
EčUOčNWH
YHUčOHQ
HP
0REčO
*HQčĻ
Bant
EHOJHOHUč
arasında
YHUčOHEčOčU
veya
PREčO
şebeke operatörü
EčOJčVD\DUGDQ
ayrı
olarak
YHUHEčOčU²
HP
0REčO
*HQčĻ
Bant ve
WHUFčK
HGčOHQ
PREčO
şebeke operatöründe
VHUYčVčQ
nasıl
HWNčQOHĻWčUčOHFHúč
hakkında
EčOJč
čÂčQ
EčOJčVD\DUČQČ]GDNč
HP
0REčO
*HQčĻ
Bant
EčOJčOHUčQH
başvurun.
GPS kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
%čOJčVD\DUČQČ]GD
EčU
Küresel Konumlandırma
6čVWHPč
(GPS) aygıtı
RODEčOčU²
GPS uyduları, GPS donanımlı
VčVWHPOHUH
konum, hız ve yön
EčOJčOHUč
sağlar.
*36³č
HWNčQOHĻWčUPHN
čÂčQ
Konum ayarlarında konumun
HWNčQOHĻWčUčOPčĻ
olduğundan
HPčQ
olun.
Görev çubuğu arama kutusuna
konum
yazın,
Konum
Jč]OčOčúč
ayarları
ÑúHVčQč
ve ardından
EčU
ayarı
VHÂčQ²
Bluetooth
Ñ]HOOčNOč
kablosuz aygıtları kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
Bluetooth aygıtı,
DĻDúČGDNč
HOHNWURQčN
aygıtları geleneksel yolla bağlayan
Ič]čNVHO
kablo bağlantılarının
\HUčQH
geçen kısa
PHVDIHOč
kablosuz
čOHWčĻčP
sağlar:
%čOJčVD\DUODU
(masaüstü,
Gč]×VW×
EčOJčVD\DU¸
Telefonlar (cep telefonu, kablosuz telefon, akıllı telefon)
Görüntüleme aygıtları (yazıcı, kamera)
Ses aygıtları
¶PčNURIRQOX
kulaklık, hoparlörler)
Fare
+DUčFč
tuş takımı
Bluetooth aygıtlarını bağlama
%čU
Bluetooth aygıtını
NXOODQDEčOPHN
čÂčQ
EčU
Bluetooth bağlantısı oluşturmalısınız.
1.
Görev çubuğu arama kutusuna
bluetooth
yazın ve
Bluetooth ve
GčúHU
aygıt ayarları
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
2.
Bluetooth ya da başka
FčKD]
ekle
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
3.
Aygıtınızı
OčVWHGHQ
VHÂčQ±
sonra da
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
NOT:
Aygıt doğrulaması
JHUHNč\RUVD
EčU
HĻOHĻWčUPH
kodu
JÑU×QW×OHQčU²
(NOHGčúčQč]
aygıtta, aygıtınızın
×]HUčQGH
yer alan kodun
HĻOHĻWčUPH
kodu
čOH
HĻOHĻWčúčQč
doğrulamak
čÂčQ
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
Daha
fazla
EčOJč
čÂčQ
aygıtla
EčUOčNWH
YHUčOHQ
belgelere bakın.
NOT:
Aygıtınız
OčVWHGH
görünmüyorsa aygıtta Bluetooth'un açık olduğundan
HPčQ
olun. Bazı aygıtlarda ek
JHUHNVčQčPOHU
EXOXQDEčOčU½
aygıtla
EčUOčNWH
YHUčOHQ
belgelere bakın.
Kablolu
EčU
ağa (LAN) bağlanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
Kablosuz olarak çalışmak
\HUčQH
EčOJčVD\DUČ
doğrudan
HYčQč]GHNč
\ÑQOHQGčUčFč\H
bağlamak
čVWč\RUVDQČ]
veya
RIčVčQč]GHNč
mevcut ağa bağlanmak
čVWč\RUVDQČ]
LAN bağlantısı kullanın.
LAN'a bağlanmak
čÂčQ
EčU
RJ-45 (ağ) kablosu ve
EčU
ağ jakı veya
EčOJčVD\DUGD
RJ-45 jakı mevcut
GHúčOVH
čVWHúH
bağlı
EčU
\HUOHĻWčUPH
aygıtı veya
čVWHúH
bağlı
EčU
JHQčĻOHWPH
bağlantı noktası
JHUHNčU²
16
Bölüm 3
Ağa bağlanma
Sample