HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 76
6čPJH
Açıklama
Tuşu basılı tuttuğunuz sürece ekran parlaklığı aşamalı olarak azaltılır.
Tuşu basılı tuttuğunuz sürece ekran parlaklığı aşamalı olarak artırılır.
º:čQGRZV
10'da yardım nasıl alınır" web sayfasını açar.
Ekran görüntüsünü
VčVWHPH
bağlı görüntü aygıtları arasında
GHúčĻWčUčU²
»UQHúčQ±
EčOJčVD\DUD
EčU
PRQčWÑU
takılıysa, bu tuşa üst üste basıldığında ekran görüntüsü
EčOJčVD\DU
ekranında,
PRQčWÑUGH
ve hem
EčOJčVD\DU
ekranı hem de
PRQčWÑUGH
görüntülenme arasında
JHÂčĻ
yapar.
Klavye arka ışığını kapatır veya açar.
%HOčUOč
ürünlerde klavye arka ışığının parlaklığını
D\DUOD\DEčOčUVčQč]²
Parlaklığı yüksek
¶EčOJčVD\DUČ
čON
başlattığınızda), düşük ve kapalı olarak ayarlamak
čÂčQ
tuşa art arda basın.
Klavye arka ışığı ayarını ayarladıktan sonra arka ışık,
EčOJčVD\DUČ
her açtığınızda
EčU
ÑQFHNč
ayarınıza
JHUč
döner. 30
VDQč\H
čĻOHP
yapılmadığında klavye arka ışığı kapanır. Klavye arka ışığını tekrar açmak
čÂčQ
KHUKDQJč
EčU
tuşa basın veya
'RNXQPDWčN
Yüzey'e dokunun (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde).
3čO
gücünü
WDVDUUXƮX
kullanmak
čÂčQ
bu
Ñ]HOOčúč
kapatın.
Ses
&'³VčQGH
EčU
ÑQFHNč
parçayı, DVD veya Blu-ray
'čVN³WH
(BD)
čVH
EčU
ÑQFHNč
bölümü yürütür.
Ses
&'³VčQč±
'9'³\č
veya
%'³\č
kayıttan yürütmeye başlar, duraklatır veya sürdürür.
Ses
&'³VčQGH
EčU
VRQUDNč
parçayı, DVD veya BD'de
čVH
EčU
VRQUDNč
bölümü yürütür.
CD, DVD veya
%'³QčQ
ses veya
YčGHR
\×U×WPHVčQč
durdurur.
Tuşu basılı tuttuğunuzda, hoparlör
VHVč
GHUHFHOč
olarak azaltılır.
Tuşu basılı tuttuğunuzda, hoparlör
VHVč
GHUHFHOč
olarak artırılır.
Hoparlör
VHVčQč
kapatır veya
JHUč
açar.
Uçak modunu ve kablosuz
Ñ]HOOčúčQč
açar veya kapatır.
NOT:
Uçak modu tuşu, kablosuz
G×úPHVč
olarak da adlandırılır.
NOT:
Kablosuz bağlantı
RODEčOPHVč
čÂčQ
önce kablosuz ağ kurulmalıdır.
Klavye alanı
11
Sample