HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 76
Ekran
%čOHĻHQ
Açıklama
(1)
WLAN
DQWHQOHUč¹
Kablosuz yerel ağlarla (WLAN'ler)
čOHWčĻčP
kurmak
čÂčQ
kablosuz
VčQ\DOOHU
JÑQGHUčU
ve alır.
(2)
Kamera ışığı
Yanıyorsa: Kamera kullanılmaktadır.
(3)
Kamera
Görüntülü sohbet,
YčGHR
ve görüntü kaydı yapmanıza
čPNDQ
sağlar.
Kameranızı kullanmak
čÂčQ
bkz.
Kamerayı kullanma,
sayfa
18
. Bazı
kameralar,
:čQGRZV³WD
parola
\HUčQH
yüz tanıma
čOH
oturum açmaya
da olanak sağlar. Daha fazla
EčOJč
čÂčQ±
bkz.
:čQGRZV
Hello kullanma
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde),
sayfa
39
.
NOT:
Kameranın
čĻOHYOHUč
kamera donanımına ve ürününüzde yüklü
yazılıma bağlı olarak
GHúčĻčNOčN
JÑVWHUčU²
(4)
'DKčOč
PčNURIRQ
Ses kaydeder.
*Antenler
EčOJčVD\DUČQ
dışından görünmez. En
č\č
čOHWčPč
sağlamak
čÂčQ
DQWHQOHUčQ
yakın
ÂHYUHVčQGH
engel bulunmamasına
GčNNDW
HGčQ²
Kablosuz yasal düzenleme
EčOGčUčPOHUčQč
görmek
čÂčQ
Yasal Düzenleme,
*×YHQOčN
ve Çevre
%čOGčUčPOHUč
³QčQ
×ONHQč]OH
veya
EÑOJHQč]OH
čOJčOč
bölümüne bakın.
Bu kılavuza
HUčĻPHN
čÂčQ´
Başlat
G×úPHVčQč±
HP Yardım ve Destek
³č
sonra da
HP
%HOJHOHUč
³Qč
VHÂčQ²
6
Bölüm 2
%čOJčVD\DUČQČ]Č
tanımaya başlayın
Sample