HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 76)

Languages: Turkish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 76
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
:čQGRZV
aracını yükleme
..................................................................
45
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını kullanma
...........................................................................................
45
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını başlatma
.........................................................................
46
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını
EčU
USB
ƮDVK
sürücüye
čQGčUPH
......................................
46
En
\HQč
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI sürümünü
čQGčUPH
......................................
46
HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını ürün adı ya da numarasına göre
čQGčUPH
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
..............................................................................................
46
Remote HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI ayarlarını kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
.............................
47
Remote HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını
čQGčUPH
..............................................................
47
En
\HQč
Remote HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI sürümünü
čQGčUPH
.........................
47
Remote HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI aracını ürün adı ya da numarasına göre
čQGčUPH
............................................................................................................................
47
Remote HP PC Hardware
'čDJQRVWčFV
UEFI ayarlarını
Ñ]HOOHĻWčUPH
.................................................
47
11
Yedekleme,
JHUč
yükleme ve kurtarma
.........................................................................................................
49
%čOJčOHUč
yedekleme ve kurtarma medyası oluşturma
.........................................................................................
49
:čQGRZV
araçlarını kullanma
............................................................................................................
49
Kurtarma medyası oluşturmak
čÂčQ
HP Cloud Recovery Download Tool aracını kullanma
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
................................................................................................................
50
*HUč
yükleme ve kurtarma
...................................................................................................................................
50
:čQGRZV
araçlarını kullanarak
JHUč
yükleme, sıfırlama ve
\HQčOHPH
...............................................
50
HP Recovery medyası kullanarak kurtarma
.....................................................................................
50
%čOJčVD\DUČQ
önyükleme sırasını
GHúčĻWčUPH
......................................................................................
50
12
³]HOOčNOHU
..................................................................................................................................................
52
*čUčĻ
gücü
.............................................................................................................................................................
52
Çalışma ortamı
.....................................................................................................................................................
53
13
(OHNWURVWDWčN
deşarj
...................................................................................................................................
54
14
(UčĻčOHEčOčUOčN
.............................................................................................................................................
55
(UčĻčOHEčOčUOčN
.........................................................................................................................................................
55
ċKWč\DÂ
duyduğunuz
WHNQRORMč
araçlarını bulma
................................................................................
55
Bağlılığımız
........................................................................................................................................
55
Uluslararası
(UčĻčOHEčOčUOčN
Uzmanları
%čUOčúč
(IAAP)
............................................................................
55
En
č\č
yardımcı
WHNQRORMč\č
bulma
......................................................................................................
56
ċKWč\DÂODUČQČ]Č
GHúHUOHQGčUPH
..........................................................................................
56
HP
×U×QOHUč
čÂčQ
HUčĻčOHEčOčUOčN
...........................................................................................
56
Standartlar ve mevzuat
.......................................................................................................................................
57
Standartlar
........................................................................................................................................
57
'čUHNWčI
376 – EN 301 549
..............................................................................................
57
x
Sample