HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 80)

Languages: Estonian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 80
Puude tüübi alusel sorditud abitehnoloogiad
Toote tüübi alusel sorditud abitehnoloogiad
Abitehnoloogiate pakkujad koos tootekirjeldusega
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standardid ja seadusandlus
Standardid
Föderaalse hankeregulatsiooni (FAR) lõigu 508 standardid loodi asutuses US Access Board, et pöörata
tähelepanu füüsilise, aistingu või kognitiivse puudega inimestele suunatud teabe- ja sidetehnoloogiatele
(ICT). Standardid sisaldavad eri tehnoloogiate tehnilisi kriteeriume ning jõudluspõhiseid nõudeid, mis on
suunatud toodete funktsionaalsetele võimalustele. Konkreetsed kriteeriumid tarkvararakendustele ja
operatsioonisüsteemidele, veebipõhisele teabele ja rakendustele, arvutitele, kaugsidetoodetele, videole ja
multimeediumile ning iseseisvatele suletud toodetele.
Volitus 376 – EN 301 549
EN 301 549 standardi koostas Euroopa Liit kooskõlas volitusega 376, et pakkuda avalikke hankestandardeid
ICT toodete sidustööriistakomplektidele. See standard täpsustab ICT toodetele ja teenustele rakenduvad
funktsionaalhõlbustuse nõuded ja kirjeldab iga hõlbustusnõude testtoiminguid ja hindamise meetodeid.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
Veebi sisu hõlbustussuunised (WCAG) W3C WAI-st aitavad veebikujundajatel ja arendajatel luua puuetega
inimeste või vanurite vajadustele vastavaid saite. WCAG täiustab juurdepääsu erinevale veebisisule (tekstile,
kujutistele, audiole ja videole) ning veebirakendustele. WCAG-d saab täpselt testida ning seda on lihtne
mõista ja kasutada ning pakub veebiarendajatele innovaatilist paindlikkust. WCAG 2.0 on saanud
ISO/IEC
40500:2012 heakskiidu.
WCAG tegeleb peamiselt probleemidega, mis tekivad visuaalse, helilise, füüsilise, kognitiivse ja neuroloogilise
puudega inimestel ja vanematel kasutajatel veebikogemuse saamisel. WCAG 2.0 pakub järgmist
hõlbustussisu:
Tajutavad
(nt tekstialternatiivid kujutistele, subtiitrid, esitluse kohandatavus ja värvikontrast)
Kasutatav
(klahvistik, värvikontrast, sisestamise ajastus, haigushoo vältimine ja navigeeritavus)
Mõistetav
(loetavus, ennustatavus, sisestusabi)
Töökindel
(ühilduvus abitehnoloogiatega)
Seadusandlus ja regulatsioonid
IT hõlbustus ja teave on seadusandluse jaoks vägagi oluliseks muutunud. Selles lõigus on toodud lingid
seadusandlustele, regulatsioonidele ja standarditele
Eesti
Kanada
Euroopa
Ühendkuningriik
Standardid ja seadusandlus
61
Sample