HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 51 of 80)

Languages: Estonian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 80
8
Arvuti ja teabe turvalisuse tagamine
Teie teabe
NRQƬGHQWVLDDOVXVH±
terviklikkuse ja kättesaadavuse tagamiseks tuleb seda mitmesuguste
arvutiturbemeetmete abil kaitsta. Standardsed turbelahendused, mida pakuvad Windowsi
operatsioonisüsteem, HP rakendused, häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) ning muude tootjate tarkvara,
võivad aidata kaitsta arvutit mitmesuguste ohtude (nt viiruste, usside ja muud tüüpi ründevara) eest.
NB!
Mõni loetletud turbefunktsioonidest ei pruugi teie arvutis saadaval olla.
Paroolide kasutamine
Parool on tähemärkide kogum, mis valitakse arvutiteabe turvalisemaks muutmiseks ja võrgutoimingute
kaitseks. Määrata saab mitut tüüpi paroole. Näiteks palutakse teil arvuti algsel häälestusel luua arvuti
kaitseks kasutajaparool. Paroole saab määrata Windowsis ja arvutisse eelinstallitud HP häälestusutiliidis
Setup Utility (BIOS).
Soovi korral võite kasutada sama parooli nii häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) kui ka Windowsi
turbefunktsiooni puhul.
Paroolide loomiseks ja salvestamiseks kasutage järgmiseid nõuandeid.
Arvutile juurdepääsu kaotamise riski vähendamiseks märkige kõik paroolid üles ja hoidke neid turvalises
kohas arvutist eraldi. Ärge hoidke paroole arvutis failis.
Järgige paroolide loomisel programmi asjakohaseid nõudeid.
Muutke paroole vähemalt iga 3 kuu järel.
Ideaalne parool on pikk ning sisaldab tähti, kirjavahemärke, sümboleid ja numbreid.
Enne kui arvuti hooldusse saadate, varundage failid, kustutage
NRQƬGHQWVLDDOVHG
failid ning eemaldage
kõik paroolisätted.
Kui teie seadmel on HP Support Assistant, kasutage seda protsessi lisateabe saamiseks Windowsi paroolide
kohta, näiteks ekraanisäästja paroolid:
Sisestage tegumiriba otsinguväljale märksõna
support
, seejärel valige rakendus
HP Support
Assistant
(ainult teatud mudelitel).
– või –
Valige tegumiribal küsimärgiikoon.
Windowsi paroolide määramine
Parool
Funktsioon
Kasutajaparool
Kaitseb Windowsi kasutajakontot volitamata juurdepääsu eest.
Administrator password (Halduriparool)
Kaitseb haldurikontot volitamata juurdepääsu eest.
MÄRKUS.
Seda parooli ei saa kasutada juurdepääsuks
häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) sisule.
Paroolide kasutamine
39
Sample