HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 80)

Languages: Estonian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 80
Põhi
Komponent
Kirjeldus
Ventilatsiooniava
Tagab õhuvoolu sisemiste komponentide jahutamiseks.
MÄRKUS.
Arvuti ventilaator käivitub sisemiste komponentide
jahutamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks automaatselt. Arvuti
kasutamisel on tavaline, et selle sisemine ventilaator aeg-ajalt sisse
või välja lülitub.
Märgised
Arvutile kinnitatud sildid annavad teavet selle kohta, mida teil võib vaja minna probleemide tekkimisel
süsteemi tõrkeotsingul või reisides arvutiga välismaal. Sildid võivad olla paberile või otse tootele trükitud.
NB!
Käesolevas jaotises kirjeldatud sildid võivad asuda järgmistes kohtades: arvuti põhjal, akusahtlis,
hooldusluugi all, ekraani tagaküljel või tahvelarvuti toe allosas.
Hooldusmärgis – annab olulist teavet arvuti tuvastamise kohta. Klienditoega ühenduse võtmisel
küsitakse teilt võib-olla seerianumbrit, tootenumbrit või mudelinumbrit. Leidke see teave enne
klienditoega ühenduse võtmist.
Hooldusmärgis sarnaneb ühe allpool toodud näidisega. Vaadake joonist, mis teie arvuti
hooldusmärgisega kõige enam sarnaneb.
Komponent
(1)
HP tootenimi
14
Peatükk 2
Arvuti tundmaõppimine
Sample