HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 80)

Languages: Danish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 80
Forståeligt
(ved at sikre læsbarhed, forudsigelighed og indtastningshjælp)
Robust
(f.eks. ved at sikre kompatibiliteten med teknologiske hjælpemidler)
Love og bestemmelser
Der har været et øget lovgivningsmæssigt fokus på IT- og informationstilgængelighed. Dette afsnit
indeholder links til information om vigtige love, bestemmelser og standarder.
USA
Canada
Europa
Storbritannien
Australien
Globalt
USA
Ifølge afsnit 508 i den amerikanske rehabiliteringslov (Rehabilitation Act) skal agenturer oplyse, hvilke
standarder der gælder for indkøb af IKT, udføre markedsundersøgelser for at fastsætte tilgængeligheden af
produkter og tjenester og dokumentere resultaterne af deres markedsundersøgelser. Følgende kan hjælpe til
at kunne opfylde kravene i afsnit 508:
www.section508.gov
Vælg ud fra tilgængelighedskriteriet
Det amerikanske udvalg for tilgængelighed er i øjeblikket i gang med at opdatere standarderne i afsnit 508.
Det betyder, at der vil blive inddraget nye teknologier og andre områder på de steder, hvor standarderne har
skullet revideres. Se
ƮHUH
oplysninger i
det opdaterede afsnit 508
.
I henhold til afsnit 255 i den amerikanske telekommunikationslov skal personer med handicap have adgang
til telekommunikationsprodukter og -tjenester. FCC-reglerne behandler alle former for udstyr til telefonnet
og telekommunikationsudstyr i form af hard- og software til brug i hjemmet og på arbejdspladsen. Dette
udstyr omfatter telefoner, trådløse håndsæt, faxmaskiner, telefonsvarerudstyr og personsøgere. FCC-
reglerne dækker også basis- og specialtjenester inden for telekommunikation, herunder regelmæssige
telefonopkald, banke på-funktionen, kortnummervalg, viderestilling af opkald, computerstyret
nummeroplysning, overvågning af opkald, nummervisning, sporing af opkald og opkaldsgentagelse samt
talemeddelelses- og interaktive talesvarsystemer, der oplyser den opkaldende om valgmuligheder. Se
ƮHUH
oplysninger i
afsnit 255 fra den amerikanske føderale kommunikationskommission (Federal Communication
Commission, FCC)
.
Den amerikanske lov for det 21. århundrede om tilgængeligheden af kommunikation og video
(21st Century Communications and Video Accessibility Act, CVAA)
CVAA udgør en opdatering af den føderale kommunikationslov og har til formål at forbedre adgangen til
moderne kommunikationsmidler for personer med handicap ved at opdatere tilgængelighedslovene fra
1980'erne og 1990'erne til også at omfatte de nye digitale, bredbånds- og mobile innovationer. FCC står for
bestemmelsernes håndhævelse, og de er dokumenteret som 47 CFR, del 14 og del 79.
FCC-vejledning om CVAA
Standarder og lovgivning
61
Sample