HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 57 of 80)

Languages: Danish
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 80
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows
Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows:
1.
Gå til
go/techcenter/pcdiags
. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg
Download
i afsnittet
HP PC Hardware Diagnostics
, og vælg derefter en placering på din computer
eller et
86%³ƮDVKGUHY±
Værktøjet downloades til den valgte placering.
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun
udvalgte produkter)
BEMÆRK:
For nogle produkter kan det være nødvendigt at downloade softwaren til et
86%³ƮDVKGUHY
ved
hjælp af produktnavnet eller -nummeret.
Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -
nummer:
1.
Gå til
support
.
2.
Vælg
Find software og drivere
, vælg din produkttype, og indtast derefter produktnavn eller -nummer i
det viste søgefelt.
3.
Vælg
Download
i afsnittet
HP PC Hardware Diagnostics
, og vælg derefter en placering på din computer
eller et
86%³ƮDVKGUHY±
Værktøjet downloades til den valgte placering.
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows
Følg disse trin for at installere HP PC Hardware Diagnostics Windows:
Naviger til mappen på din computer eller det
86%³ƮDVKGUHY²
som
±H[H³ƬOHQ
blev downloadet til,
dobbeltklik på
±H[H³ƬOHQ²
og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
BEMÆRK:
I tilfælde af Windows 10 S-computere skal du bruge en Windows-computer og et
86%³ƮDVKGUHY
til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun er adgang til
±H[H³ƬOHU±
Se
Download af HP
PC Hardware Diagnostics UEFI til et
86%³ƮDVKGUHY
på side
46
for at få
ƮHUH
oplysninger.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
µ8QLƬHG
Extensible Firmware Interface) gør det muligt at køre diagnostiske
test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for operativsystemet, så
det kan isolere hardwarefejl pga. problemer, der er forårsaget af operativsystemet eller andre
softwarekomponenter.
Hvis din computer ikke starter i Windows, kan du bruge HP PC Hardware Diagnostics UEFI til at diagnosticere
hardwareproblemer.
Når HP PC Hardware Diagnostics UEFI registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en
fejl-id-kode på 24 cifre. Kontakt support for at få hjælp til at løse problemet, og giv medarbejderen fejl-id-
koden.
BEMÆRK:
For at starte diagnosticering på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden
for bærbar computer med det fysiske tastatur.
BEMÆRK:
Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på
esc
.
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
45
Sample