HP 14-ck0000 Laptop PC user manual download (Page 66 of 83)

Languages: Polish
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 83
DVD±RW i BD-RE (Blu-ray wielokrotnego zapisu), które nie są zgodne z programem HP Recovery
Manager.
Jeśli komputer nie jest wyposażony w zintegrowany napęd optyczny z funkcją zapisu DVD, możesz
w tym celu użyć opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego (zakupionego osobno). Aby
korzystać z zewnętrznego napędu optycznego, należy podłączyć go bezpośrednio do portu USB w
komputerze; napędu nie można podłączyć do portu USB w urządzeniu zewnętrznym, takim jak
koncentrator USB.
Aby utworzyć napęd
ƮDVK
USB służący do odzyskiwania, należy użyć wysokiej jakości, pustego
napędu
ƮDVK
USB.
Zanim rozpoczniesz tworzenie nośnika do odzyskiwania, upewnij się, że komputer jest podłączony do
zasilania sieciowego.
Proces tworzenia może trwać godzinę lub dłużej. Nie przerywaj procesu.
W razie potrzeby można zamknąć program przed zakończeniem procesu tworzenia wszystkich
nośników do odzyskiwania. Program HP Recovery Manager dokończy proces dla bieżącego dysku DVD
lub napędu
ƮDVK
USB. Przy kolejnym uruchomieniu programu HP Recovery Manager zostanie
wyświetlony monit dotyczący kontynuacji.
Tworzenie nośnika do odzyskiwania
Aby utworzyć nośnik HP Recovery za pomocą programu HP Recovery Manager:
WAŻNE:
W przypadku tabletu z odłączaną klawiaturą przed wykonaniem tych czynności podłącz tablet do
klawiatury.
1.
Wpisz
recovery
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję
HP Recovery
Manager
.
2.
Wybierz opcję
Utwórz nośnik odzyskiwania danych
, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli potrzebujesz odzyskać system, patrz
Odzyskiwanie za pomocą programu HP Recovery Manager
na stronie
55
.
Używanie narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool do tworzenia nośnika do
odzyskiwania
Aby utworzyć nośnik HP Recovery za pomocą narzędzia HP Cloud Recovery Download Tool:
1.
Przejdź na stronę
support
.
2.
Wybierz opcję
Oprogramowanie i sterowniki
, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Przywracanie i odzyskiwanie danych
Przywracanie i odzyskiwanie danych może zostać wykonane przy użyciu jednej lub kilku spośród
następujących opcji: narzędzia systemu Windows, HP Recovery Manager lub partycja HP Recovery:
WAŻNE:
Program HP Recovery Manager i partycja HP Recovery nie są dostępne w urządzeniach z systemem
operacyjnym Windows 10 S.
54
Rozdział 11
Wykonywanie kopii zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych
Sample